EduQasir

img

20-12-2019, 09:00-12:00

Rumah Kreatif BUMN Denpasar

Memperkenalkan aplikasi Qasir kepada para UMKM

Bekerjasama dengan RKB Denpasar

Acara sudah selesai

Didukung oleh :